Yenilikçi Yönetim
=

Stratejik Yönetim


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


Stratejik yönetim; öngörülebilmenin çok azaldığı değişen dünya içinde
sürdürülebilir yapılar kurabilmek için,
uzun vadeli hedefler ve onlara ulaşma yollarını tanımlayan,
sonuçları sistematik şekilde izleyip değerlendiren bir süreçtir.
Diğer bir ifade ile geleceği geçmişin devamı görmeme çabasıdır.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin
Uzmanlıklar Broşürü Eğitimler Broşürü

İhtiyaç


Kurumsal duruşun sağlanabilmesi ancak ortak kabuller ile gerçekleşir. Ortak kabuller; yazılı ve katılımcılığa dayalı olmaz ise israf, hantallık, girdi odaklı yaklaşımlar artar. Dinamik ve sürdürülebilirlik ihtiyacı stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır.

Kapsam


Planlamanın Planlanması

Mevcut Durum Analizi (SWOT, PESTE, EkoSistem Analizi)

Gelecek Kurgulama (Misyon, Vizyon, Temel Değer ve İlkeler)

Stratejik Modelleme (Stratejik Amaç, Hedef, Stratejiler)

İzleme ve Değerlendirme (Performans Hedef ve Göstergeleri)

Kamu Yönetimi Performans Programları

Yaklaşım


Geçmiş planlama yaklaşımlarından stratejik planlamayı ayıran en temel nitelikler; katılımcı, analize dayalı olmasıdır. SürAkSiYon tecrübesi ve Çalıştay Yönetimi yaklaşımları ile Stratejik Planlamanın başarı oranını artırmayı kendine hedef edinir. Sonuç kazanımları kadar süreç kazanımlarına da odaklanır. Dolayısı ile; bilgi (know-how) transferinin önemsendiği yaklaşımımızda; kurumlarda kurulacak yetkin proje ekibi ile tüm adımlar SürAkSiYon eğitim, rehberlik ve uzmanlığı ile yürütülür.

Bilgilendirici Videolar


İletişim


0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)